Astro Easy - An Innovative Course for Easy Learning

בין אם יש בך כמיהה ללמוד אסטרולוגיה לעומק אבל אין לך יכולת להתחייב למסגרת זמן קבועה או להשקיע בכך אלפי שקלים,
בין אם יש בך סקרנות ראשונית להבין מהי אסטרולוגיה ומה היא יכולה לתת לך,
ובין אם יש לך צורך בגישה למידע אסטרולוגי מפורט ברור ומעצים בעברית לצורך פרשנות

התוכנית הזו היא בדיוק בשבילך!

אסטרו איזי הנו קורס אסטרולוגיה מקיף, שילמד אותך לקרוא מפות לידה בקלות ובמהירות. הלימוד הוא בזמן שלך, בקצב שלך,
במקום שלך, תוך קבלת תמיכה אישית ממני.

הקורס כולל:

אסטרו איזי ילמד אותך לקרוא מפת לידה באופן מיטיב ומעצים, שיתמוך בצמיחתך האישית,
ויאפשר לך לכוון אחרים לפרוח בחייהם.

התוכנית מחולקת לארבעה מודולים ויש חשיבות לסדר שלהם:

מהרגע שנרשמתם לקורס, אתם מוזמנים לפנות אלי במייל עם כל שאלה שעולה לכם במהלך הלימוד.
בכל חודש אקיים בזום מפגש שאלות ותשובות פתוח לכל נרשמי הקורס, במסגרתו אתייחס לכל השאלות שישלחו אלי באותו
החודש.

וכל זה, במחיר של 360 ש״ח בלבד!
להתרשמות מסרטון המבוא של הקורס: